Modificari in legea RCA

asigurari rca romania carte verde

Stimaţi parteneri,

Începând cu data de 01.07.2020, conform deciziei Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR), documentele de asigurare Carte Verde emise sub autoritatea sa vor fi tipărite pe hârtie de culoare ALBĂ și nu VERDE, așa cum se procedează în prezent. Pentru a facilita implementarea acestei hotărâri, a fost stabilită o perioadă de tranziție, în intervalul 01.07.2020 – 31.12.2021, în care vor fi considerate valabile și documentele Carte Verde tipărite pe hârtie de culoare VERDE, emise înaintea datei de 01.07.2020.

În vederea aplicării deciziei BAAR:

EMITERE RCA

Polițele RCA emise începând cu data de 01.07.2020 se vor tipări numai pe hârtie de culoare ALBĂ (față de formularele pretipărite în format ALB-VERDE, pe care se tipăresc polițele RCA în prezent).

În acest scop, începând cu data de 01.07.2020, print-urile polițelor RCA emise din sistemele electronice de emitere se vor genera față-verso având imprimate pe prima pagină polița RCA (incluzând documentul internațional de asigurare Carte Verde) iar pe verso, adresele birourilor membre ale Sistemului Carte Verde.

Având în vedere noua modalitate de printare, formularele speciale nu vor mai fi distribuite; printarea se va face pe coli albe, obișnuite.

EMITERE CARTE VERDE

Începând cu data de 01.07.2020, polițele Carte Verde emise ca polițe de sine stătătoare, sub autoritatea BAAR, vor trebui emise numai pe formularele pretipărite cu fondul de culoare ALBĂ, distribuite în rețeaua Groupama. Începând cu aceeași dată, nu va mai fi permisă emiterea acestor polițe pe formularele pretipărite de culoare VERDE folosite în prezent.

Vă rugăm să vă asigurați că decizia BAAR și modalitatea de aplicare prezentată mai sus sunt respectate, iar clienții primesc documentele în original, printate pe suport de hârtie, conform celor menționate anterior.

La trecerea frontierei în state din Sistemul CARTE VERDE, altele decât cele care sunt membre ale Spațiului Economic European (SEE) și ale Confederației Elvețiene, conducătorii auto ai autovehiculelor înmatriculate în România pot întâmpina dificultăți legate de recunoașterea valabilității documentului Carte Verde prezentat în copie sau în format electronic. Totodată, în cazul acestor state, controlul documentului original CARTE VERDE la frontieră este obligatoriu. Astfel, este important să informăm clienții de necesitatea deținerii documentelor de asigurare RCA în original, printate pe suport de hârtie și de consecințele nerespectării acestei obligații, mai ales în cazul în care se deplasează în afara României.